Новини

Политика по качеството на "Винекс Славянци" АД

"Винекс Славянци" АД като производител на бели, червени вина, спиртни напитки и концентриран гроздов сок, има за основна цел: ОРИЕНТИРАНОСТ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - ПОСТОЯННО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ И СЛЕДЕНЕ ЗА ТЯХНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ!